Vill du vara med och skapa branschens bästa IT-avdelning?

Lediga tjänster

IT på Skandia

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!

Varför jobba med IT på Skandia?

Vår företagskultur styrs av engagemang

Du får goda utvecklingsmöjligheter

Vi är branschledande

Lediga tjänster

Vi har för närvarande inga utannonserade tjänster.

Hittar du inte tjänsten du söker?

När du jobbar hos oss

Är du engagerad och vill göra skillnad? Vi letar vi efter personer med engagemang och vilja att förändra. Skandia har en lång historia av att möta utmaningar i samhället genom ständiga innovationer, därför är nyfikenhet och en vilja att lära sig nya saker viktigt för oss. 

Vi erbjuder trygghet genom sparande, försäkringar och hälsa och vi utgår alltid från kundens behov. För att hjälpa kunderna erbjuder vi råd och service genom fysiska möten eller digitala kanaler. 

Vår företagskultur bygger på ett högt engagemang, en vilja att utvecklas, samarbete och en förmåga att ta ansvar för att uppnå sina individuella och teamets mål. Vi erbjuder en inkluderande arbetsplats där alla ska känna trygghet och ha möjlighet till delaktighet och utveckling.

Hållbarhet är en viktig del i vår affär

Hållbarhet är integrerat i vår affär och vår verksamhet. Vi tänker långsiktigt och skapar trygghet för generationer, genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och ansvarsfulla investeringar.

Vi utvärderar löpande våra placeringar utifrån kriterier för exempelvis miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption.

Tillsammans med våra kunders företag har vi halverat deras sjukfrånvaro, ökat lönsamheten och minskat samhällets kostnader för sjukskrivningar.

Vårt erbjudande är ett viktigt tillägg till de offentliga försäkringssystemen och skapar trygghet när den offentliga välfärden inte räcker till. Vi bidrar även till samhällsviktiga projekt, finansierar forskning och presenterar konstruktiva förslag på lösningar av samhällsproblem. 

Skandias Stiftelse Idéer För Livet

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att bidra till effektiva insatser för barn och ungas hälsa och trygghet. Arbetet sker inom tre områden; forskning, metodutveckling och stöd till lokala samhällsprojekt. Stiftelsen har sedan starten bidragit till över 4 000 lokala projekt.

Vi är en schysst arbetsgivare!

Privatvårdsförsäkring för alla anställda

Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

Kompetenta kollegor

Bidrar till att göra skillnad

Förmånligt Personallån